ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ТОКСИКОЛОГІЯ. ЯКІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА.
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА.
ЕКОЛОГІЧНА ТА ХІМІЧНА БЕЗПЕКА


1. Григор'єв О.Я. ДИСКРЕТНА ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ БІОМЕХАНІКИ РУХУ ЧЕРЕПАХ, ЩО ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ АВІТАМІНОЗУ

2. Григорьев А.Я., Жолткевич Г.Н., Носов К.В., Гамуля Ю.Г., Беспалов Ю.Г., Высоцкая Е.В., Печерская А.И. ДИСКРЕТНЫЕ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СТАБИЛЬНОСТЬ ГИДРОБИОЦЕНОЗОВ

3. Євтушенко А.В., Коваленко Л.В., Євтушенко І.Д., Кротовська Ю.М. ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ ДІФЛЮБЕНЗУРОНУ ДЛЯ РИБ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ

4. Петров Р.В. ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ТУШОК КОРОПА УРАЖЕНИХ AEROMONAS HYDROPHILA ПРИ ДІЇ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ ЗБЕРІГАННЯ ТА КУЛІНАРНОЇ ОБРОБКИ

5. Фотіна Г.А. ВИЗНАЧЕННЯ CЕРЕДНЬОСМЕРТЕЛЬНИХ ДОЗ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ «БРОВАСЕПТОЛ КОНЦЕНТРАТ» ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН

6. Шевцова Г.М., Герілович І.О., Романько М.Є., Оробченко О.Л., Доценко Р.В., Долецький С.П. ОЦІНКА ТОКСИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ ЛІНІЇ MON 89788 НА ОРГАНІЗМ КУРЕЙ ЗА БІОХІМІЧНИМИ МАРКЕРАМИ

image description