БІОТЕХНОЛОГІЯ


1. Бердник В.П., Кіт А.А. СТАНДАРТИЗАЦІЯ РОЗЧИНУ ПОЛТАВСЬКОГО БІШОФІТУ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ І ТВАРИННИЦТВІ

2. Бердник В.П., Кіт А.А., Раковська Ю.О. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ РПБ ЯК ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

3. Бузун А.І., Прохорятова О.В., Кучерявенко Р.О., Заремба О.В., Стегній М.Ю., Герілович А.П., Солоніна Н.Л., Северин Р.В. РОЗРОБЛЕННЯ Й ВИПРОБУВАННЯ ТЕСТ-НАБОРУ «РЕПРОСУІСКРИН-ІЕКВМ» ДЛЯ СЕРОМОНІТОРИНГУ ЕМЕРДЖЕНТНИХ ІНФЕКЦІЙ СВИНЕЙ

4. Волкова М.А., Чвала И.А., Ирза А.В., Долгов Д.Л., Капчинский Д.Р. ПРИМЕНЕНИЕ МУКОЗАЛЬНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ НЬЮКАСЛСКОЙ БОЛЕЗНИ С АДЪЮВАНТОМ ЭМУЛЬСИГЕН®-D

5. Волянська Н.П. ПЕРСПЕКТИВА РОЗРОБКИ ВАКЦИННИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ АЦИЛЬОВАНИХ ПОХІДНИХ ІМУНОГЕННИХ БІОПОЛІМЕРІВ P. AЕRUGINOSA

6. Волянський А.Ю. ПЕРСПЕКТИВА РОЗРОБКИ І КОНСТРУЮВАННЯ ВАКЦИННИХ ПРЕПАРАТІВ НОВИХ ПОКОЛІНЬ ДЛЯ ГУМАННОЇ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

7. Драгуть С.С., Стегній Б.Т. ВИБІР СПОСОБУ ОЧИЩЕННЯ АНТИГЕНУ БАКТЕРІЇ SALMONELLA ENTERITIDIS ДЛЯ НЕПРЯМОГО ВАРІАНТУ ІФА

8. Ефимова М.А. ПОДБОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК ДЛЯ РЕПРОДУКЦИИ РЕОВИРУСА ТИПА I

9. Завгородній А.І., Білушко В.В., Баранов В.С. ВПЛИВ ЛІОФІЛІЗАЦІЇ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ АКТИВНОСТІ ТА СПЕЦИФІЧНОСТІ ТУБЕРКУЛІНУ ДЛЯ ССАВЦІВ

10. Ковтун В.А. РОЗРОБКА ТА ВИПРОБУВАННЯ «НАБОРУ ТЕСТ-ШТАМІВ LISTERIA SPP. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ CAMP-TEST ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩ»

11. Красочко П.А., Красочко И.А., Станкуть А.Э., Чижик С.А. ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА

12. Люлькова Л.С., Скотникова Т.А., Еремец Н.К., Малышева М.А., Еремец В.И., Самуйленко А.Я. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА НАБОРОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХЛАМИДИОЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В РСК И РДСК В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ Р 52249-2009

13. Обуховська О.В., Глєбова К.В., Матюша Л.В., Руденко О.П. ВИВЧЕННЯ ДІЇ ІНАКТИВОВАНИХ ВАКЦИН ПРОТИ РЕСПІРАТОРНОГО МІКОПЛАЗМОЗУ ПТИЦІ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ КУРЕЙ

14. Павленко И.В., Самуйленко А.Я, Бобровская И.В., Неминущая Л.А., Еремец Н.К., Нежута А.А., Салеева И.П. ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ЗАЩИТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ СИМБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

15. Плотникова Э.М., Закирова Е.Ю., Иванов А.В., Фаизов Т.Х. ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВИДОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПЕРЕВИВАЕМЫХ ЛИНИЙ КЛЕТОК ЖИВОТНЫХ

16. Притыченко А.Н., Лысенко А.П. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОЧИЩЕННОГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО АЛЛЕРГЕНА (ОСА) ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

17. Самуйленко А.Я. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

18. Самуйленко А.Я., Токарик Э.Ф., Еремец В.И., Скотникова Т.А., Неминущая Л.А., Еремец Н.К., Бобровская И.В. СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ РЕГЛАМЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ В НОВОМ ГОСТ Р 54763-2011

19. Спиридонов Г.Н., Иванов А.А., Спиридонов А.Г., Макаев Х.Н. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ АССОЦИИРОВАННОЙ ПРОТИВ АНАЭРОБНОЙ ЭНТЕРОТОКСЕМИИ И ЭШЕРИХИОЗНОЙ ДИАРЕИ ТЕЛЯТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

20. Стегній Б.Т., Заремба І.А., Усова Л.П. РОЗРОБКА АНТИГЕНУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ РЕСПІРАТОРНОГО МІКОПЛАЗМОЗУ ПТИЦІ МЕТОДОМ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ

21. Стегній Б.Т., Майорова К.Ф., Музика Д.В., Стегній М.Ю., Ушкалов В.О., Бабкін М.В., Блоцька О.Ф., Дедок Л.А. КОМІСІЙНІ ВИРОБНИЧІ ВИПРОБУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТЕСТ-СИСТЕМИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ ДО ВІРУСУ ГРИПУ А ПІДТИПІВ Н1-Н14 В РЕАКЦІЇ ЗАТРИМКИ ГЕМАГЛЮТИНАЦІЇ

22. Стегній М.Ю. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБНИЧИХ ШТАМІВ ТА АТЕНУЙОВАНИХ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ ХВОРОБИ МАРЕКА

23. Ушкалов В.О., Мачуський О.В., Бабкін М.В., Виговська Л.М., Ковтун В.А., Кошельник В.Г., Криничний О.М. ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕФЕРЕНС-ПРЕПАРАТУ ВАКЦИНИ ПРОТИ СИБІРКИ ТВАРИН

24. Хисматуллина Н.А., Хаертынов К.С., Шуралев Э.А., Гулюкин А.М., Ахмадеев Р.М., Найманов А.Х. ПОЛУЧЕНИЕ АНТИГЕНОВ МИКОБАКТЕРИЙ M. BOVIS BCG-1, M. BOVIS-8 И M. BOVIS VALLEE ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ И ПОСТИНФЕКЦИОННЫХ АНТИТЕЛ

25. Шаповалова О.В., Горбатенко С.К., Кузнецова О.В., М’ягких Н.В. ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИГЕНПРОДУКУЮЧОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРЕЩЕПЛЮВАНОЇ КУЛЬТУРИ КЛІТИН FLK-BLV ПІД ВПЛИВОМ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ

image description