ПАРАЗИТОЛОГІЯ


1. Акимов И.А., Небогаткин И.В. ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ (ACARI: IXODIDAE) НА БЕРЕГАХ ОЗЕР В МЕГАПОЛИСЕ (НА ПРИМЕРЕ КИЕВА) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКЛЕЩЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

2. Богач М.В., Богач Т.В. ПРОБЛЕМНІ ПАРАЗИТОЗИ ПРОДУКТИВНОЇ ПТИЦІ, ЗАСОБИ ЇХ ХІМІОТЕРАПІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ

3. Галат М.В., Галат В.Ф. ЕФЕКТИВНІСТЬ НАНОАКВАХЕЛАТІВ ЗА ТОКСОПЛАЗМОЗУ КІЗ

4. Довгій Ю.Ю., Кушнірова Г.А., Довгій М.Ю. ЕЙМЕРІОЗИ ХУТРОВИХ ЗВІРІВ І ДОМАШНІХ ПТАХІВ

5. Дускулов В.М., Расулов У.И. CОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПИРОПЛАЗМИДОЗОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

6. Злотин А.З., Мищенко А.А., Присный А.В. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С КРОВОСОСУЩИМИ ЧЛЕНИСТОНОГИМИ

7. Корнюшин В.В., Малишко Е.І., Малега О.М. СВІЙСЬКІ СОБАКИ І КОТИ ЯК РЕЗЕРВЕНТИ ПРИРОДНОВОГНИЩЕВИХ І ЗООНОЗНИХ ГЕЛЬМІНТОЗІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

8. Куровська Л.Я., Лисенко В.М., Воловик Г.П. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ БІЛКА ТА ЛІЗОЦИМУ У ДЕЯКИХ ВИДІВ РИБ, ЗАРАЖЕНИХ ЕКТОПАРАЗИТАМИ, ВОДОЙМ УКРАЇНИ

9. Лобойко Ю.В. ВПЛИВ ЕКТОПАРАЗИТАРНОЇ ІНВАЗІЇ НА РІВЕНЬ ХРОМОСОМНИХ МУТАЦІЙ У СОМАТИЧНИХ КЛІТИНАХ ОДНОРІЧОК КОРОПА

10. Нагорна Л.В. ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ЕКТОПАРАЗИТОЗІВ ПТИЦІ В ГОСПОДАРСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТА ПІВНІЧНО-СХІДНОГО РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

11. Наличник Х.Я., Стибель В.В. МОНІТОРИНГ ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО АСОЦІАТИВНИХ ІНВАЗІЙ ХУТРОВИХ ЗВІРІВ У ТЗОВ «ГАЛИЧ ХУТРО» ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12. Орипов А.О, Юлдашев Н.Э., Джаббаров Ш.А., Исаев Ж. К ВОПРОСУ О ХИМИОПРОФИЛАКТИКЕ ГЕЛЬМИНТОЗОВ

13. Півень О.Т. ПОШИРЕННЯ АНОПЛОЦЕФАЛЯТОЗІВ ОВЕЦЬ У ГОСПОДАРСТВАХ ПІВДНЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14. Пилюгін С.В. СТУПІНЬ КОЛОНІЗАЦІЇ МІКРОБАМИ РІЗНИХ ТОПОДЕМІВ ШКІРИ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ПІОДЕРМІЇ

15. Приходько Ю.О., Баран В.І. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ «ДАРАН» ПРИ НЕМАТОДОЗАХ СВИНЕЙ

16. Стибель В.В., Данко М.М., Тішин О.Л., Хом’як Р.В. ВПЛИВ ДЕЗІНФЕКТАНТУ «КРИСТАЛ-1000» НА СПОРОГОНІЮ ISOSPORA SUIS

17. Трофімов М.М., Оніщенко Н.Г., Пасунькіна М.О. ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЙМЕРІОЗУ КРОЛІВ У ГОСПОДАРСТВАХ АР КРИМ

18. Шайдюк І.В. БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ КАЧОК ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГАНГУЛЕТЕРАКОЗНОЇ ІНВАЗІЇ

image description