ВНУТРІШНІ НЕЗАРАЗНІ ХВОРОБИ
ТА КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ


1. Безбородов П.Н. МЕТОД ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ В ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСОВ ПАТОМЕХАНИКИ ЭТИОЛОГИИ СМЕЩЕНИЙ СЫЧУГА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

2. Безух В.М., Вовкотруб Н.В., Надточій В.П., Мельник А.Ю. ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ БІЛКОВОГО ОБМІНУ У ВІВЦЕМАТОК ЗА НЕЗБАЛАНСОВАНОЇ ГОДІВЛІ

3. Березовський Р.З., Максимович І.Я., Влізло В.В. ВМІСТ ОКРЕМИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА УМОВ ВНУТРІШНЬОМ’ЯЗОВОГО ВВЕДЕННЯ ЇМ РІЗНИХ ДОЗ ФЕРУМ ЦИТРАТУ

4. Бойко Г.В. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТВАРИН: МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ»

5. Бородиня В.І., Вичерова Ю.І. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВІДТВОРЕННЯ СПОРТИВНИХ КОНЕЙ

6. Вержак В.В., Калашніков В.О., Шаповалов С.О., Долгая М.М., Дунаєва О.В. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ДЕТЕРГЕНТІВ СОРБЦІЙНОЇ ДІЇ ЗА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ТРАВНОГО ТРАКТУ СВИНЕЙ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОЇ ГОДІВЛІ

7. Власенко С.А. ДИНАМІКА КОНЦЕНТРАЦІЇ ПРОЛАКТИНУ В КРОВІ КОРІВ ПІСЛЯ РОДІВ ЗА РІЗНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

8. Гаркуша І.В., Головко В.О. ВПЛИВ ІМУНОСТИМУЛЯТОРА КОМПЛЕКСНОГО МЕТАЛОГЛОБУЛІНУ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕЛЯТ

9. Гонтаренко А.О., Стегній Б.Т., Фісенко С.А., Кузнєцов Є.П., Келеберда М.І. РОЗРОБКА ПАРАМЕТРІВ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ КЛІТИН КОРДОВОЇ КРОВІ СОБАКИ

10. Гулько Т.П., Драгулян М.В., Левків М.Ю., Стижиус В.В., Бубнов Р.В., Ковальчук М.В., Проценко Є.С., Герман Р.І., Похоленко Я.О., Іродов Д.М. Кордюм В.А. ВИВЧЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ЕФЕКТУ МСК ВАРТОНОВСЬКОГО ГЕЛЮ ПУПОВИНИ ЛЮДИНИ НА МОДЕЛІ ОСТЕОАРТРИТУ У ЩУРІВ

11. Доценко В.А., Павлова Г.В., Сосницький О.І., Сімонович В.М., Пархоменко Л.І. КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В ОРГАНІЗМІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПРИ СТАФІЛОКОКОЗІ, УСКЛАДНЕНОМУ УМОВНО-ПАТОГЕННОЮ МІКРОФЛОРОЮ

12. Ермолаева О.К., Танасева С.А. ИЗУЧЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ОВЕЦ ПРИ ВВЕДЕНИИ МОНИЛИФОРМИНА И ПРИМЕНЕНИИ СОРБЕНТОВ

13. Коваленко Л.В., Кротовська Ю.М., Обуховська О.В. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПРЕПАРАТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ «ВІТАСТИМ» ТА «ІПЗ» У РІЗНИХ ДОЗАХ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНУ АКТИВНІСТЬ СИРОВАТКИ КРОВІ КУРЧАТ

14. Ковалёнок Ю.К. АНТИПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ РАЦИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ОТКОРМЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, КАК ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ГИПОМИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ

15. Кравчук О.В. СТАН ФЕРМЕНТІВ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ ЗА ВІКОВОГО АСПЕКТУ

16. Кривошия П.Ю., Кот Л.Б. ПОКАЗНИКИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ БЛАСТТРАНСФОРМАЦІЇ МОНОЯДЕРНИХ КЛІТИН КРОВІ, РІВЕНЬ Т- І В-ЛІМФОЦИТІВ ТА ФАГОЦИТОЗУ ПРИ ІНФЕКЦІЙНІЙ АНЕМІЇ КОНЕЙ

17. Кутепов А.Ю., Пудовкин Н.А., Кутепова И.Ю. БИОГЕОХИМИЯ СЕЛЕНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КОРРЕКЦИЯ СЕЛЕНОВОГО СТАТУСА ОВЕЦ ПРЕПАРАТОМ СЕЛЕНОЛИН

18. Морозенко Д.В. БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ СТАНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ПАТОГЕНЕЗІ ТА КОНТРОЛІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХОЛАНГІОГЕПАТИТУ КОТІВ

19. Муртазин Б., Элмурадов Б., Болиев Ш., Наврузов Н., Шералиева С. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У КОРОВ

20. Огородник Н.З., Віщур О.І., Кичун І.В. ВПЛИВ ВІТАМІНІВ А, D3, Е, L-АРГІНІНУ ТА ЦИНКУ У ФОРМІ ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ЕМУЛЬСІЇ НА ВМІСТ БІЛКА Й СПІВВІДНОШЕННЯ ЙОГО ФРАКЦІЙ У КРОВІ ПОРОСЯТ ПРИ ВІДЛУЧЕННІ

21. Плахотнюк І.М., Ордін Ю.М. ЧАСТОТА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РЕЦИДИВНОГО ЗАПАЛЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У КОРІВ

22. П’ятничко О.М., Лісова Н.Е., Шкодяк Н.В., Стецько Т.І., Максимович О.А., Бассараб В.П. МОРФОЛОГІЧНІ, ІМУНОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ХВОРИХ НА ГАСТРОЕНТЕРИТ ТЕЛЯТ ЗА УМОВ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ

23. Рубленко М.В., Білий Д.Д. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОРЕКЦІЇ ГЕМОСТАЗОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ЗА НЕОПЛАЗІЙ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СОБАК

24. Рубленко М.В., Єрошенко О.В. ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ ТРАНЕКСАМОВОЮ КИСЛОТОЮ ТА АЦЕЛІЗИНОМ

25. Рубленко М.В., Шаганенко В.С., Стегній Б.Т., Куцан О.Т. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОНАТОРІВ ОКСИДУ АЗОТУ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

26. Русак В.С., Чала І.В. РЕДОКС – ПОТЕНЦІАЛ І ВМІСТ ГЛУТАТІОНУ В КРОВІ КОРІВ ПРИ ХВОРОБАХ ПЕЧІНКИ

27. Сімонов М.Р., Петрух І.М., Влізло В.В. ОСОБЛИВОСТІ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ МОЛОЧНИХ КОРІВ, ХВОРИХ НА КЕТОЗ

28. Сімонович В.М, Доценко В.О., Бордюгов К.С. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВВЕДЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ В ГАЙМОРОВУ ПАЗУХУ ПРИ НЕСПЕЦИФІЧНІЙ БРОНХОПНЕВМОНІЇ ТЕЛЯТ

29. Темний М.В., Євтушенко А.В., Полєщук Н.Г. ДИНАМІКА ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ІНВАЗОВАНИХ ДИКРОЦЕЛІЯМИ ОВЕЦЬ ЗА ЛІКУВАННЯ ПРЕПАРАТОМ «ВЕРМАЛЬ»

30. Темний М.В., Матюшина Л.В., Попова О.Н. ОЦІНКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ОВЕЦЬ ЗА ДЕГЕЛЬМІНТИЗАЦІЇ ПРЕПАРАТОМ «ВЕРМАЛЬ»

31. Тимохина Ю.А., Жегунов Г.Ф., Розанова С.Л. ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ ЭКСТРАКТА ИЗ ЭМБРИОНОВ КУР

32. Ушкалов В.О., Крушельницька О.В. ВПЛИВ ЗАБРУДНЕНОСТІ СТАВОВОЇ ВОДИ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ КОРОПА

33. Шапошнік В.М. ВМІСТ ЛЕТКИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ У АРТЕРІАЛЬНІЙ ТА ВЕНОЗНІЙ КРОВІ ТА ЇХ АРТЕРІО-ВЕНОЗНА РІЗНИЦЯ У МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ КОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

image description