ВЕТЕРИНАРНА ВІРУСОЛОГІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ


1. Ареф’єв В.Л., Герілович А.П. РОЗРАХУНОК ОЛІГОНУКЛЕОТИДНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ДЛЯ ГЕНОТИПУВАННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ SALMONELLA

2. Бабкін А.Ф., Обуховська О.В., Куценко В.А., Калініченко Т.В. ВИВЧЕНЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛЬОВИХ ІЗОЛЯТІВ І МУЗЕЙНИХ ШТАМІВ КАМПІЛОБАКТЕРІЙ

3. Близнецов О.Г., Бабкін А.Ф., Обуховська О.В., Іванов Г.Б. ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАНЕЛІ СИРОВАТОК ДЛЯ КОНТРОЛЮ СЕРОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ (РТЗК, РЗК І М-РЗК) У ДІАГНОСТИЦІ BRUCELLA OVIS ІНФЕКЦІЇ

4. Бондарчук А.О. СУЧАСНІ ДЕЗІНФІКУЮЧІ ПРЕПАРАТИ ТА ЇХ БАКТЕРИЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ ЩОДО ЗБУДНИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

5. Волков Т.О. ЧУТЛИВІСТЬ ДО ПРОТИМІКРОБНИХ ЗАСОБІВ ДРІЖДЖОПОДІБНИХ ГРИБІВ РОДУ CANDIDA, ВИЛУЧЕНИХ ВІД ХВОРИХ З ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН

6. Гайдучок І.Г., Джораєва С.К., Волков Т.О., Пилюгін Ю.Б., Бузинна Ю.Б., Гушилик Б.І. ОРИГІНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ІЗОЛЯЦІЇ ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНИХ ХЛАМІДІЙ ВІД ЛЮДЕЙ І ТВАРИН

7. Герілович А.П., Лиманська О.Ю., Болотін В.І., Солодянкін О.С., Горайчук І.В., Ареф’єв В.Л. ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМІКСОВІРУСІВ ТВАРИН

8. Гнатенко А.В. ДОСЛІДЖЕННЯ БАКТЕРИЦИДНОГО ВПЛИВУ ПРЕПАРАТУ «АРГІЦИД» НА БЕЗКАПСУЛЬНИЙ ШТАМ BACILLUS ANTHRACIS

9. Гончаренко-Прокоф’єва В.В. ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИРОВАТОК ВИРОБНИЧОЇ БРУЦЕЛАОВІСНОЇ ПАНЕЛІ У РІД, РТЗК ТА ІФА

10. Гриневич О.Й., Маркович І.Г., Коваленко Л.В., Руденко О.П., Горбатенко С.К., Шаповалова О.В., Зданєвич П.П., М’ягких Н.В., Корнєйков О.М., Ареф›єв В.Л., Гема І.О. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ЗАРАЖЕННЯ ОВЕЦЬ ВІРУСОМ ЛЕЙКОЗУ ВРХ – МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЗАСОБІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПЕРЕБІГ ВІРУСІНДУКОВАНИХ ПУХЛИН

11. Гужвинська С.О., Гадзевич Д.В. ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ, ВИДІЛЕНИХ ВІД ТВАРИН У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕНЬ

12. Данілова І.С., Малакеєва А.Г., Болотін В.І., Стеценко В.І. ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕПІЗООТИЧНИХ ІЗОЛЯТІВ ХЛАМІДІЙ

13. Дегтярьов І.М., Орлов С.М., Обуховська О.В., Герілович А.П., Солодянкін О.С., Горайчук І.В. ТИПУВАННЯ ЗБУДНИКІВ БРУЦЕЛЬОЗУ ТВАРИН ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛР

14. Евстифеев В.В., Барбарова Л.А., Нигъматуллина Д.И., Хусаинова Г.И., Мифтахов Н.Р. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ХЛАМИДИОЗА ЖИВОТНЫХ

15. Завгородній А.І., Позмогова С.А., Гірка М.О., Іванов Г.Б. ЧУТЛИВІСТЬ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН ДО ЗБУДНИКА M. PARATUBERCULOSIS

16. Завгородній А.І., Стегній Б.Т., Палій А.П., Калашник Н.В., Бісюк І.Ю., Достоєвський П.П., Горжеєв В.М. БАКТЕРИЦИДНА ДІЯ ДЕЗІНФЕКТАНТІВ ЩОДО МІКОБАКТЕРІЙ

17. Зіміна К.С. ВПРОВАДЖЕННЯ МАЗІ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ «НЕКРОКСИД» У СХЕМУ ЛІКУВАННЯ НЕКРОБАКТЕРІОЗУ

18. Зон Г.А., Кузнєцов М.Ю., Кузнєцова О.Ю., Івановська Л.Б. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ СЕРОПОЗИТИВНОСТІ СИРОВАТОК СОБАК З ІЄРСИНІОЗНИМИ АНТИГЕНАМИ

19. Каралова Е.М., Арзумянян Г.А., Мирзоян А.Ф., Акопян А.В., Каралян З.А., Восканян Г.Е., Каралян Н.Ю. ПАТАНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОЙ ФОРМЫ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

20. Каралян З.А., Аброян Л.О., Акопян Л.А., Аветисян А.С., Закарян О.С., Каралова Е.М., Тер-Погосян З.Р. ПОЛИПЛОИДИЯ ПРИ ИНФЕКЦИИ ПАРАМИКСОВИРУСАМИ

21. Кікоть Г.В., Стегній Б.Т., Завгородній А.І., Палій А.П. ВИЗНАЧЕННЯ БАКТЕРИЦИДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЕПАРАТУ «ДЗПТ-2» ЩОДО AEROMONAS SALMONICIDA ТА VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS

22. Коваленко В.Л., Гнатенко А.В., Шаргало М.С., Балацький Ю.О., Лясота В.П. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕЗІНФЕКТАНТУ ГЕОЦИД НА ТЕСТ-ОБ’ЄКТАХ

23. Котляр О.В. ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУР МІКОБАКТЕРІЙ ВИДІЛЕНИХ ВІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

24. Кучерявенко В.В., Кучерявенко Р.О., Годовський О.В. РЕЗУЛЬТАТИ КОМІСІЙНОГО ВИПРОБУВАННЯ ВАКЦИНИ ІНАКТИВОВАНОЇ ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНОГО РИНОТРАХЕЇТУ, ПАРАГРИПУ-3 ТА ВІРУСНОЇ ДІАРЕЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ «РИПАВАК-3»

25. Мартиросян І.О. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЗНАЧЕННЯ ЛЕЦИТІНАЗНОЇ АКТИВНОСТІ У МІКРООРГАНІЗМІВ, ЗДАТНИХ ДО РОЇННЯ (НА ПРИКЛАДІ БАКТЕРІЙ РОДУ PROTEUS)

26. Маслий И.Г., Стегний Б.Т., Матковская С.Г. БИОЛОГИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА (ТАКСОНОМИЯ) И КЛАССИФИКАЦИЯ ВИРУСОВ ПЧЕЛ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

27. Палій А.П., Завгородній А.І., Стегній Б.Т., Богач М.В., Селіщева Н.В. ВИВЧЕННЯ БАКТЕРИЦИДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ПРЕПАРАТУ «ФАГ» ЩОДО МІКОБАКТЕРІЙ

28. Пархоменко Л.І., Дубін Р.А. КУЛЬТУРАЛЬНІ ТА ДЕЯКІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛЬОВОГО ІЗОЛЯТУ МЕТАПНЕВМОВІРУСА ПТИЦІ

29. Пасунькина М.А., Онищенко Н.Г. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ СВИНЕЙ И ИНДЮКОВ К НЕКОТОРЫМ АНТИБИОТИКАМ

30. Радзиховський М.Л. КУЛЬТИВУВАННЯ ВІРУСУ ГЕРПЕСУ ДРУГОГО ТИПУ, ЙОГО КОНЦЕНТРУВАННЯ ТА КРІОКОНСЕРВУВАННЯ КЛІТИННИХ КУЛЬТУР

31. Романішина Т.О. ОСОБЛИВОСТІ ПАСАЖУВАННЯ ВІРУСУ ПАРАГРИПУ-3 НА ПЕРЕЩЕПЛЮВАНИХ КУЛЬТУРАХ КЛІТИН

32. Сімонович В.М., Бублик В.М., Доценко В.О., Ладиш І.О., Знагован С.Ю. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЕНТЕРИТНОЇ ФОРМИ ЧУМИ М’ЯСОЇДНИХ У СОБАК

33. Стегній Б.Т., Воротілова Н.Г. ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІЗОЛЯТУ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙНОГО ЛАРИНГОТРАХЕЇТУ КУРЕЙ, ВИДІЛЕНОГО НА ТЕРИТОРІЇ АР КРИМ

34. Стегній Б.Т., Кошелєв В.В., Музика Д.В., Майорова К.Ф. ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЩОДО ПАРАМІКСОВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ПТИЦІ У СВІТІ

35. Стегній Б.Т., Музика Д.В., Рула О.М., Ткаченко С.В., Колесник О.С., Усова Л.П. ВИВЧЕННЯ ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО ІНФЕКЦІЙНОГО БРОНХІТУ КУРЕЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНТИГЕННОГО СЕРОТИПУВАННЯ В РЗГА

36. Стегній М.Ю., Ворошилов І.С. ВІРУСОЛОГІЧНА ІНДИКАЦІЯ ХВОРОБИ НЬЮКАСЛА В ПЕРВИННІЙ КУЛЬТУРІ ФІБРОБЛАСТІВ (ФЕК), ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛЬОВИХ ІЗОЛЯТІВ ТА ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

37. Ткаченко О.А., Шендрик І.М., Місків В.В., Ковальов А.В. АСПЕКТИ МОРФОГЕНЕЗУ ТА КУЛЬТУРАЛЬНІ Й ТИНКТОРІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ M. BOVIS ДИСОЦІАТИВНИХ ФОРМ ЗА РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУР КУЛЬТИВУННЯ

38. А. Харитх Абдулла, АНТИГЕННЫЕ СВОЙСТВА ВИРУСА НЬЮКАСЛСКОЙ БОЛЕЗНИ В СОСТАВЕ АССОЦИИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ

39. Чебанюк І.В. КИШКОВІ ІЄРСИНІОЗИ ТВАРИН

40. Кузьмак Яцек МОЛЕКУЛЯРНИЙ АНАЛІЗ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ ЛЕЙКОЗУ ВРХ – ПОСИЛАННЯ НА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

41. Станко Ф. Бобош, Марія Й. Пайич, Міодраг З. Радінович, Аннамарія Л. Галфі, Бранко М. Велебіт, Зоран Б. Рашич, Зоран С. Машич ПОШИРЕНІСТЬ ЕНТЕРОТОКСИЧНИХ ШТАМІВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ЕКСТРАГОВАНИХ З ВИМ’Я КОРІВ У СЕРБІЇ

image description