ПРОБЛЕМИ БІОБЕЗПЕКИ ТА БІОЗАХИСТУ


1. Стегній Б.Т., Герілович А.П., Кучерявенко Р.О., Бісюк І.Ю. ТРАНСКОРДОННІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ТВАРИН: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД МОНІТОРИНГУ, ПРОГНОЗУВАННЯ, РЕАГУВАННЯ ТА НАУКОВИЙ СУПРОВІД ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ

2. Бісюк І.Ю. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПОШИРЕННЯ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ В ЇЇ ЄВРАЗІЙСЬКОМУ НОЗОАРЕАЛІ

3. Горжеєв В.М. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ

4. Герілович А.П., Стегній Б.Т. БІОІНФОРМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕНОМУ ВІРУСУ ЛИХОМАНКИ ЗАХІДНОГО НІЛУ ТА РОЗРОБКА ОЛІГОНУКЛЕОТИДНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗБУДНИКА

5. Бабкін М.В., Головко М.А., Романенко О.А., Дерябін О.М. ВИЯВЛЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ВІРУСУ СКАЗУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАРАЖЕННІ МИШЕЙ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

6. Бреславец В.А., Стегний А.Б., Стегний А.А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОБЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ ИНКУБАТОРИЯ

7. Дегтяренко Л.В., Каликин И.Н. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ С МОЛОКОМ ПРИ БРУЦЕЛЛЕЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

8. Иванов А.В., Панков Я.Г., Панкова Е.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИММУНОГЕННОЙ И АНТИГЕННОЙ АКТИВНОСТИ СИБИРЕЯЗВЕННОЙ РАДИОВАКЦИНЫ

9. Ковальова Г.О. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ХІМІОРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ

10. Музика Д.В. ДИКІ ПТАХИ, ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ ФАКТОРІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙ ПТИЦІ, ТВАРИН І ЛЮДЕЙ

11. Рахманов А.М. СОВРЕМЕННАЯ ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МИРЕ ПО ЯЩУРУ И МЕРЫ ЕГО КОНТРОЛЯ

12. Саркисян Х.В. АДАПТАЦИЯ ВИРУСА ЯЩУРА ТИПА О НКР-2007 № 2041 К ПЕРЕВИВАЕМЫМ КЛЕТОЧНЫМ КУЛЬТУРАМ

13. Стегній Б.Т., Болотін В.І., Герілович А.П., Музика Д.В., Стегній А.Б., Рула О.М., Афонсо К. ПАТО- ТА ГЕНОТИП ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ, ВИДІЛЕНИХ В УКРАЇНІ В 1992–2011 РР

14. Стегній Б.Т., Герілович А.П., Кучерявенко В.В., Кучерявенко Р.О., Бісюк І.Ю. ХВОРОБА ШМАЛЛЕНБЕРГ: ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА РИЗИКИ ЗАНЕСЕННЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

15. Стегній Б.Т., Кучерявенко Р.О., Філатов С.В., Кучерявенко В.В., Бісюк І.Ю., Влізло В.В. ЕНТОМОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ БЛЮТАНГУ В УКРАЇНІ

16. Шамсутдінов О.В., Величко М.В., Салагор І.М. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З НОРМАТИВАМИ ЄС У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ЯКОСТІ ВЕТЕРИНАРНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

17. Берадзе І., Ніколаішвілі М., Дондуашвілі М., Закареішвілі М. БІОБЕЗПЕКА ТА ДІАГНОСТИКА БРУЦЕЛЬОЗУ В ЛАБОРАТОРІЇ МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ГРУЗІЇ

18. Нінідзе Л., Ментешашвілі С. СКАЗ У ГРУЗІЇ

19. Ситник І., Карібаєв Т., Тюлегенов С., Абенова А., Ташкенбаєв А., Єрімбетов С КОНТРОЛЬ ЯЩУРУ: ДОСЛІДЖЕННЯ СПАЛАХУ 2011-2012 РР. У РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН

20. Тігілаурі Т., Дондуашвілі М., Гогінашвілі К. СЕРОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ТБІЛІСІ, ГРУЗІЯ

21. Зейналова С., Бвдуллаєв Й., Гулієв Ф., Алієва С., Рзаєв Е., Адамс М., Маршалл Е., Каттолі Г. БІОМОНІТОРИНГ ГРИПУ ПТИЦІ ТА ХВОРОБИ НЬЮКАСЛА В БАРДИНСЬКОМУ РАЙОНІ, АЗЕРБАЙДЖАН

image description