ІМУНОЛОГІЯ, ІМУНОМОРФОЛОГІЯ ТА ІМУНОХІМІЯ


1. Волянський А.Ю. ХАРАКТЕР ІМУННИХ ЗМІН У ДІТЕЙ, ЩО ЧАСТО ХВОРІЮТЬ НА ФОНІ ПРОТИКОРОВОЇ ВАКЦИНАЦІЇ

2. Грінченко Д.М. ІМУНОСТИМУЛЮЮЧА ДІЯ ЕКСТРАКТУ ЛІМФОЇДНОГО ПТАХІВ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТІВ

3. Риженко В.П., Риженко Г.Ф., Горбатюк О.І., Андріящук В.О., Жовнір О.М., Тютюн С.М., Галка І.В., Рудой О.В., Теплюк Н.А., Тютюн В.А., Мазигула Т.М., Константинов П.Д. ВПЛИВ ОДНОЧАСНОГО ЩЕПЛЕННЯ СВИНЕЙ ПРОТИ ФУЗОБАКТЕРІОЗУ ТА САЛЬМОНЕЛЬОЗУ НА СТАН НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ

4. Тимохина Ю.А., Мершинец Ю.А., Жегунов Г.Ф. ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ИЗ ЭМБРИОНОВ КУР НА МАССУ ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ И КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ В КРОВИ МЫШЕЙ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ С ГИПЕРКАПНИЕЙ

5. Шуляк А.Ф., Величко Г.Н., Быкова С.Ю. ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ НА ПОСТВАКЦИНАЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ИММУНИЗИРОВАННОГО ПРОТИВ ИРТ

6. Шутченко П.О. ВИВЧЕННЯ МУКОЗАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ КУРЧАТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСОМ ІНФЕКЦІЙНОГО ЛАРИНГОТРАХЕЇТУ

7. Шутченко П.О., Стегній Б.Т., Музика Д.В., Медвідь К.О., Стегній А.Б., Рула О.М., Ткаченко С.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ГІСТОЛОГІЧНИХ ЗМІН В ОРГАНАХ ІМУННОГО ЗАХИСТУ КУРЧАТ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ІНФІКОВАНИХ ЕПІЗООТИЧНИМ ІЗОЛЯТОМ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙНОГО ЛАРИНГОТРАХЕЇТУ

image description